Blog Sourcing

Binnen de ICT zijn tegenstrijdige bewegingen waarneembaar, van grootschalig uitbesteden tot het weer volledig insourcen van eerder uitbesteedde diensten. Zijn we nu het spoor bijster? Hebben de grote adviesbureau’s, met hun duurbetaalde consultancy en onderzoeken, nu geen idee meer wat goed is voor bedrijven?
Ieder mens wordt volwassen door veel te vallen en telkens weer op te staan. Dat proces zie je nu duidelijk terug bij veel (grote) bedrijven. De ABN Amro (i.c. Fortis) erkent dat de bank volledig afhankelijk is van ICT en besluit deze weer te insourcen, Shell echter ziet dat olie vinden, oppompen en weer exploiteren tot hun kerntaken behoort en dat ICT daar ‘slechts’ in faciliteert en besteedt dus het merendeel uit in megadeals aan de grote spelers in de markt. Zo maakt ieder bedrijf weer zijn eigen afweging om wel of niet uit te besteden.
ICT wordt steeds meer een commodityservice, zeker als dat gezien wordt op ‘platform’-niveau. Net als stroom, gas en water moet IT het gewoon doen en is deze overal hetzelfde. Het enige verschil zit hem eigenlijk alleen in bedrijfskritische platforms, zoals specifieke applicaties en hardware. De rest kan vrij eenvoudig worden uitbesteed maar wordt vaak niet gedaan vanwege overwegingen als kosten, complexiteit, omvang en niet te vergeten cultuur. Dit laatste argument wordt veelvuldig, al dan niet hard uitgesproken, in met name de (semi-)overheid gebruikt om vooral niet te outsourcen. Terwijl deze argumenten ondergeschikt zouden moeten zijn aan de focus die bedrijven moeten leggen op hun core-business!
Toch moeten opdrachtgevers ‘in control’ blijven; daarvoor moeten zij in ieder geval zorgen voor de invulling van hun regieverantwoordelijkheid. Dat lijkt soms lastig en vaak wordt de kreet ‘bureaucratisch’ gebruikt in deze discussie, maar het inrichten van (ITIL) procesmanagement is wél voorwaardelijk hiervoor. Deze inrichting van serviceprocessen zorgen ervoor dat de servicepartners gemonitord kunnen worden en contracten beter nageleefd worden.
Zaak is deze regierol in te vullen vóór overgegaan wordt tot uitbesteding; wat je zelf niet ‘in control’ hebt valt niet met goed fatsoen uit te besteden. Bedrijven die dat toch doen zijn dom, en vallen dus keer op keer weer waardoor gebruikers vaak roepen:”Zie je wel! Uitbesteding werkt niet!”. Opstaan en leren van deze fouten wordt dan steeds moeilijker en weer krijgt de servicepartner de schuld van dit alles. De kranten staan er weer bol van momenteel! Wilt uw bedrijf ook zo in de krant komen?
U bent vast en zeker geprikkeld door dit onderwerp dus u kunt uw mening geven op mijn mailadres. Tot de volgende blog!
Paul Tjallinks
Managing partner Dutch Mate Company

Bekijk Linkedin profiel