Interim Management

Natuurlijk kunnen de ervaren managers van DMC ook interimopdrachten invullen waarbij ook een opdracht wordt meegegeven. Hoe vaak komt het niet voor dat in tijden van verandering gekozen wordt voor een interim manager? Bij voorkeur voeren we die onder eigen verantwoordelijkheid uit in plaats van dat we aan de zijlijn staan!
 
Bij veranderingen kun je denken aan:
  • Aanpassing van de organisatie (bv. van inspanning naar resultaatverplichting)
  • Efficiencyopdrachten (o.a. Leanthinking, slimmer werken etc.)
  • Herpositionering van afdelingen bij grote organisatieveranderingen (bv. inrichten van shared service centra)

Bekijk Linkedin profiel